Muziektherapie bij psychische klachten

Muziektherapie helpt je om muziek te ervaren om zo de patronen te veranderen die jou belemmeren in je functioneren. Dit kan gaan om je dagelijks leven, je relaties, je werk, of je gezin.

De muziek werkt als een spiegel voor je problemen. Muziektherapie is een toegankelijke manier om deze problemen aan te pakken.

Kinderen en Jongeren

Muziektherapie helpt kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) om hun gevoelens en hun gedrag beter te begrijpen. Kinderen die muziektherapie hebben gevolgd, hebben meer zelfvertrouwen, gaan makkelijker om met andere kinderen en kunnen vaak beter leren op school.

Volwassenen

Muziektherapie helpt volwassenen om meer inzicht te krijgen in zichzelf en om bewustere keuzes te maken. Volwassenen die muziektherapie hebben gevolgd, hebben meer controle over hun gevoelens. Ze durven oude gedragspatronen los te laten en ze gaan makkelijker om met lastige situaties.

Muziek kan worden ingezet als therapie bij Alzheimer, autisme, depressie en LVB (licht verstandelijke beperking).