Rhythms & jabbertalk

Rhyms & Jabbertalk is voor kinderen en jongeren met spraak- en taalproblemen en/of dysfasie.

Het is een kortdurend programma.
We werken hierbij in groepen die zijn ingedeeld op basis van leeftijd.

Ritme (rhythm) en 'brabbelen' / fantasietaal (jabbertalk) worden bewust ingezet en gecombineerd om zo het oer-instinct van hoe mensen taal en spraak leren, aan te boren. Deze methode is een toepassing van 'embodied music making' (muziek maken terwijl we het lichaam gebruiken).
Dit wordt gecombineerd met het oefenen van de gezichtsspieren (mond, wangen, tong). Door het 'jabberen' gaat het niet om de betekenis van wat er gezegd wordt, maar om het maken van de klanken met het lijf. Dit haalt de druk weg om iets te zeggen dat 'goed' is. Alles is namelijk goed.
Ritme is hierbij een ondersteunende factor (klappen met de handen, tikken met de voet, knipperen met de ogen, etc.)

We passen ritmes toe die kinderen en jongeren van nature aanspreken. Deze komen als vanzelf binnen bij de kinderen en spreken zo hun vermogen aan om zelf klanken voort te brengen. Het is een speelse, plezierige manier van ontdekken wat er mogelijk is en verbeteren van wat het kind al kan.


Meer lezen?

Lees hier een (Engelstalig) artikel over Jabbertalk in relatie tot autisme.
Download hier een (Engelstalige) studie van Universiteit Gent naar 'embodied music making' bij een Afrikaans volk.